DMCA

Original article Overview of the gene ontology task at

Cached

Download Links

by Biocreative Iv , Yuqing Mao , Kimberly Van Auken , Donghui Li , Cecilia N. Arighi , Peter Mcquilton , G. Thomas Hayman , Susan Tweedie , Mary L. Schaeffer , Stanley J. F. Laulederkind , Shur-jen Wang , Julien Gobeill , Patrick Ruch , Anh Tuan Luu , Jung-jae Kim , Jung-hsien Chiang , Yu-de Chen , Chia-jung Yang , Hongfang Liu , Dongqing Zhu , Yanpeng Li , Hong Yu , Ehsan Emadzadeh , Graciela Gonzalez , Jian-ming Chen , Hong-jie Dai , Zhiyong Lu