DMCA

Towards Effective Bug Triage with Software Data Reduction Techniques

by Jifeng Xuan , He Jiang , Yan Hu , Zhilei Ren , Weiqin Zou , Zhongxuan Luo , Xindong Wu
Citations:4 - 1 self