DMCA

Generation of transgenic non-human primates with germline transmission. (2009)

Cached

Download Links

by Erika Sasaki , Hiroshi Suemizu , Akiko Shimada , Kisaburo Hanazawa , Ryo Oiwa , Michiko Kamioka , Ikuo Tomioka , Yusuke Sotomaru , Reiko Hirakawa , Tomoo Eto , Seiji Shiozawa , Takuji Maeda , Mamoru Ito , Ryoji Ito , Chika Kito , Chie Yagihashi , Kenji Kawai , Hiroyuki Miyoshi , Yoshikuni Tanioka , Norikazu Tamaoki , Sonoko Habu , Hideyuki Okano , Tatsuji Nomura
Venue:Nature
Citations:17 - 2 self