DMCA

Does Informal Finance Help Formal Finance? Evidence from Third Party Loan Guarantees in China *

Cached

Download Links

by Phil Dybvig , Susan Chenyu Shan , Yongjun Tang , Maggie Chen , Frank M Song , Wing Suen , Xianmin Zhou , Tse-Chun Lin , Rujing Meng , Chun Xia , Huiyan Qiu , Liu Zheng , Qianqian Du , Jun Yang , Chenying Zhang , Chen Lin , Yue Ma , Xueping Wu , Srikant Marakani , David Ng , Ehud Ronn , Yi Wu , Jingting Xu , Thorsten Beck