DMCA

The Brassica oleracea genome reveals the asymmetrical evolution of polyploid genomes

Cached

Download Links

by Shengyi Liu , Yumei Liu , Xinhua Yang , Chaobo Tong , David Edwards , Isobel A. P. Parkin , Meixia Zhao , Tae-jin Yang , Qiong Hu , Xinfa Wang , Zhen Yue , Haojie Li , Linfeng Yang , Jian Wu , Qing Zhou , Wanxin Wang , Graham J. King , J. Chris Pires , Changxin Lu , Zhangyan Wu , Perumal Sampath , Zhuo Wang , Hui Guo , Shengkai Pan , Limei Yang , Jiumeng Min , Dong Zhang , Dianchuan Jin , Wanshun Li , Harry Belcram , Jinxing Tu , Mei Guan , Cunkou Qi , Dezhi Du , Jiana Li , Liangcai Jiang , Jacqueline Batley , Andrew G. Sharpe , Beom-seok Park , Pradeep Ruperao , Feng Cheng , Nomar Espinosa Waminal , Yin Huang , Caihua Dong , Li Wang , Jingping Li , Xinming Liang , Wei Hua , Xiaowu Wang , Jun Wang , Boulos Chalhoub , Andrew H. Paterson
Citations:7 - 2 self