DMCA

Free Market of Crowdsourcing: Incentive Mechanism Design for Mobile Sensing

by Xinglin Zhang , Student Member , Zheng Yang , Zimu Zhou , Student Member , Haibin Cai , Lei Chen , Xiangyang Li , Senior Member
Citations:7 - 2 self