DMCA

WB: An emerging recombinant human enterovirus 71 responsible for the 2008 outbreak of hand foot and mouth disease in Fuyang city of China. Virology journal 2010

by Yan Zhang , Zhen Zhu , Weizhong Yang , Jun Ren , Xiaojuan Tan , Yu Wang , Naiying Mao , Songtao Xu , Shuangli Zhu , Aili Cui , Yong Zhang , Dongmei Yan , Qun Li , Xiaoping Dong , Jing Zhang , Yueping Zhao , Junfeng Wan , Zijian Feng , Junling Sun , Shiwen Wang , Dexin Li , Wenbo Xu
Venue:Li Q, Dong XP, Zhang J, Zhao YP, Wan JF, Feng ZJ, Sun JL, Wang SW, Li DX, Xu
Citations:45 - 6 self