DMCA

BIOINFORMATICS Multivariate Correlation Estimator for Inferring Functional Relationships from Replicated Genome-wide Data

by Dongxiao Zhu A , Youjuan Li B , Hua Li A