DMCA

Minimum Barrier Salient Object Detection at 80 FPS

by Jianming Zhang , Stan Sclaroff , Zhe Lin , Xiaohui Shen , Brian Price