DMCA

Scalable person re-identification: A benchmark (2015)

Cached

Download Links

by Liang Zheng , Liyue Shen , Lu Tian , Shengjin Wang , Jingdong Wang , Qi Tian
Venue:In ICCV
Citations:2 - 2 self