DMCA

Androgen receptor regulates a distinct transcription program in androgen-independent prostate cancer. Cell 138 (2009)

by Qianben Wang , Wei Li , Yong Zhang , Xin Yuan , Kexin Xu , Jindan Yu , Zhong Chen , Rameen Beroukhim , Lawrence True Michelangelo Fiorentino
Citations:66 - 9 self