DMCA

Slicing Concurrent Java Programs (2001)

Cached

Download Links

by Zhenqiang Chen , Zhenqiang Chen , Baowen Xu , Baowen Xu
Venue:ACM SIGPLAN Notices
Citations:10 - 3 self