DMCA

Novel DNA Variants and Mutation Frequencies of hMLH1 and hMSH2 Genes in Colorectal Cancer in the Northeast China Population

by Fulan Hu , An Li , Yibaina Wang , Xiaoping Yao , Wencui Zhang , Jing Liang , Chunqing Lin , Jiaojiao Ren , Lin Zhu , Zhiwei Wu , Shuying Li , Ye Li , Xiaojuan Zhao , Binbin Cui , Xinshu Dong , Suli Tian Yashuang
Citations:2 - 0 self