DMCA

A G-tract element in apoptotic agents-induced alternative (2008)

by Yan Hai , Wenguang Cao , Guodong Liu , Say-pham Hong , Sherif Abou Elela , Roscoe Klinck , Jiayou Chu , Jiuyong Xie
Citations:7 - 0 self