DMCA

Multimodal DBN for Predicting High-Quality Answers in cQA portals

by Haifeng Hu , Bingquan Liu , Baoxun Wang , Ming Liu , Xiaolong Wang
Citations:2 - 1 self