DMCA

Mesh Puppetry: Cascading Optimization of Mesh Deformation with Inverse Kinematics

by Xiaohan Shi , Kun Zhou , Yiying Tong , Mathieu Desbrun , Hujun Bao , Baining Guo
Citations:34 - 2 self