DMCA

H2RDF+: High-performance Distributed Joins over Large-scale RDF Graphs

by Nikolaos Papailiou , Ioannis Konstantinou , Dimitrios Tsoumakos , Panagiotis Karras , Nectarios Koziris
Citations:9 - 5 self