DMCA

Honokiol Induces a Necrotic Cell Death through the Mitochondrial Permeability Transition Pore (2007)

Cached

Download Links

by Ling Li , Weidong Han , Ying Gu , Et Al , Contact The Aacr , Ling Li , Weidong Han , Ying Gu , Shuang Qiu , Qinghua Lu , Jie Jin , Jianhong Luo , Xun Hu
Citations:8 - 0 self