DMCA

Recombination Tandem repeat Secondary

by Mol Biol Rep , Min Shi , Æ Xue-xin Chen , S. Wei , P. Tang , L. Zheng , M. Shi , X. Chen