DMCA

Saliency Detection via Dense and Sparse Reconstruction

Cached

Download Links

by Xiaohui Li , Huchuan Lu , Lihe Zhang , Xiang Ruan , Ming-hsuan Yang
Citations:11 - 1 self