DMCA

Face Video Retrieval with Image Query via Hashing across Euclidean Space and Riemannian Manifold

by Yan Li , Ruiping Wang , Zhiwu Huang , Shiguang Shan , Xilin Chen