DMCA

R2: An application-level kernel for record and replay. (2008)

by Zhenyu Guo , Xi Wang , Jian Tang , Xuezheng Liu , Zhilei Xu , Ming Wu , M Frans Kaashoek , Zheng Zhang , Microsoft Research , Asia
Venue:In Proc. of OSDI,
Citations:71 - 6 self