DMCA

A method for WD40 repeat detection and secondary structure prediction. PLoS One 8 (2013)

by Yang Wang , Fan Jiang , Zhu Zhuo , Xian-hui Wu , Yun-dong Wu
Citations:2 - 1 self