DMCA

Visual Descriptors for Low Bit Rate Mobile Landmark Search

Cached

Download Links

by Ling-yu Duan , Jie Chen , Rongrong Ji , Tiejun Huang , Wen Gao