DMCA

Predicting human gaze beyond pixels

Cached

Download Links

by Juan Xu , Ming Jiang , Shuo Wang , Mohan S. Kankanhalli , Qi Zhao
Venue:J. Vis
Citations:9 - 6 self