DMCA

Mining sequential patterns by pattern-growth: The PrefixSpan approach (2004)

by Jian Pei , Jiawei Han , Behzad Mortazavi-Asl , Jianyong Wang , Helen Pinto , Qiming Chen , Umeshwar Dayal , Mei-Chun Hsu
Venue:IEEE TRANSACTIONS ON KNOWLEDGE AND DATA ENGINEERING
Citations:204 - 10 self