DMCA

Protecting Your Children from Inappropriate Content in Mobile Apps: An Automatic Maturity Rating Framework

by Bing Hu , Bin Liu , Neil Zhenqiang Gong , Deguang Kong , Hongxia Jin