DMCA

Smartassoc: Decentralized access point selection algorithm to improve throughput,” under submission

by Fengyuan Xu , Xiaojun Zhu , Chiu C. Tan , Qun Li , Guanhua Yan , Jie Wu
Citations:7 - 3 self