DMCA

Efficient Multi-way Theta-Join Processing Using MapReduce (2012)

by Xiaofei Zhang , Lei Chen , Min Wang
Citations:16 - 0 self