DMCA

Solving the Large Scale Next Release Problem with a Backbone Based Multilevel Algorithm

by Jifeng Xuan , He Jiang , Zhilei Ren , Zhongxuan Luo
Venue:Debt-Prone Bugs: Technical Debt in Software Maintenance Jifeng Xuan, Yan Hu, He Jiang
Citations:6 - 5 self