DMCA

Designing Succinct Structural Alphabets (2007)

by Shuai Cheng Lia , Jinbo Xub , Xin Gao , Dongbo Bu , Ming Li