DMCA

Human Sensing Using Visible Light Communication

by Tianxing Li , Chuankai An , Zhao Tian , Andrew T. Campbell , Xia Zhou