DMCA

Discrete element textures (2011)

by Chongyang Ma , Li-yi Wei , Xin Tong
Venue:In SIGGRAPH ’11
Citations:16 - 1 self