DMCA

Learning to Rank by Optimizing NDCG Measure

by Hamed Valizadegan , Rong Jin , Ruofei Zhang , Jianchang Mao
Citations:27 - 4 self