DMCA

COSBench: Cloud Object Storage Benchmark

Cached

Download Links

by Qing Zheng , Haopeng Chen , Yaguang Wang , Jian Zhang , Jiangang Duan