DMCA

Weak attributes for large-scale image retrieval

by Felix X. Yu , Rongrong Ji , Ming-hen Tsai , Guangnan Ye , Shih-fu Chang
Venue:In CVPR
Citations:19 - 2 self