DMCA

Salient object detection: A discriminative regional feature integration approach (2013)

by Huaizu Jiang , Jingdong Wang , Zejian Yuan , Yang Wu , Nanning Zheng , Shipeng Li
Venue:In CVPR
Citations:27 - 4 self