DMCA

RAID-6Plus: A Comprised Methodology for Extending RAID-6 Codes

Cached

Download Links

by Ming-Zhu Deng , Nong Xiao , Song-Ping Yu , Fang Liu , Lingyu Zhu , Zhi-Guang Chen