DMCA

Understanding tables on the web (2010)

by Jingjing Wang , Bin Shao , Haixun Wang , Kenny Q. Zhu
Citations:14 - 4 self