DMCA

Joint Models for Chinese POS Tagging and Dependency Parsing

by Zhenghua Li , Min Zhang , Wanxiang Che , Ting Liu , Wenliang Chen , Haizhou Li
Citations:19 - 9 self