DMCA

iMapReduce: A Distributed Computing Framework for Iterative Computation (2012)

by Yanfeng Zhang , Qixin Gao , Lixin Gao , Cuirong Wang
Citations:34 - 10 self