DMCA

Towards network-level efficiency for cloud storage services (2014)

by Zhenhua Li , Cheng Jin , Tianyin Xu , Christo Wilson , Yao Liu , Linsong Cheng , Yunhao Liu , Yafei Dai , Zhi-li Zhang
Venue:In 14th ACM Internet Measurement Conference (IMC
Citations:5 - 1 self