DMCA

DOI 10.1007/s00778-012-0274-x REGULAR PAPER The exact distance to destination in undirected world

Cached

Download Links

by Lijun Chang , Jeffrey Xu , Yu Lu Qin , Hong Cheng , Miao Qiao , L. Chang , L. Qin , H. Cheng , M. Qiao