DMCA

Monitoring path nearest neighbor in road networks (2009)

by Zaiben Chen , Heng Tao Shen , Xiaofang Zhou , Jeffrey Xu Yu
Venue:In SIGMOD
Citations:25 - 3 self