DMCA

Heterogeneous Source Consensus Learning via Decision Propagation and Negotiation ∗

by Jing Gao , Wei Fan , Yizhou Sun , Jiawei Han
Citations:13 - 6 self