DMCA

AntiWorm NPU-based Parallel Bloom Filters for TCP/IP Content Processing in Giga-Ethernet LAN

Cached

Download Links

by Zhen Chen , Chuang Lin , Senior Member , Jia Ni , Dong-hua Ruan , Bo Zheng , Yi-xin Jiang , Xue-hai Peng , Yang Wang , An-an Luo , Bing Zhu , Yao Yue , Feng-yuan Ren
Citations:1 - 1 self