DMCA

Probase: a Universal Knowledge Base for Semantic Search

Cached

Download Links

by Zhongyuan Wang , Jiuming Huang , Hongsong Li , Bin Liu , Bin Shao , Haixun Wang , Jingjing Wang , Yue Wang , Wentao Wu , Jing Xiao , Kenny Q. Zhu