DMCA

A Fast Parallel SGD for Matrix Factorization in Shared Memory Systems

by Yong Zhuang , Wei-sheng Chin , Yu-chin Juan , Chih-jen Lin
Citations:11 - 1 self