DMCA

Image retagging (2010)

by Dong Liu , Xian-sheng Hua , Meng Wang , Hong-jiang Zhang
Venue:In 18th ACM International Conference on Multimedia (ACM MM’10
Citations:16 - 3 self