DMCA

eDoctor: Automatically Diagnosing Abnormal Battery Drain Issues on Smartphones

by Xiao Ma , Peng Huang , Xinxin Jin , Pei Wang , Soyeon Park , Dongcai Shen , Yuanyuan Zhou , Lawrence K. Saul , Geoffrey M. Voelker
Citations:15 - 0 self